Artssjåvinisme/ dobbeltmoral

pet-default (1).png

«Jeg ville aldri gjort kjæledyret mitt vondt. Jeg sørger for at den er frisk og spiser bra. Den får regelmessig mosjon og hvis den er syk eller skadet tar jeg den til dyrlegen. Når kjæledyr dør, føler jeg meg knust. De har jo så personlighet! Jeg anser dem som et familiemedlem og de gjør det samme tilbake»

Så hva gjør at vi i det ene øyeblikket kan kose med kjæledyret vår og i det andre, spise dyr som om det er den største selvfølge?

cd2481dc-9b4e-4720-a437-72bfd9984326

Griser på vei til døden i et Norsk slakterhus

can-dogs-eat-steak-bones_7c0b4180cfb55d22

Både husdyreier og kjøtteter?

Artssjåvinisme

Begrepet artssjåvinisme eller spesiesisme (av engelske species, som betyr «art)» betyr å tillegge ulike rettigheter og verdier til vesener på grunnlag av deres artstilhørighet. Spesiesisme kan beskrives som diskriminering av andre individer og grupper basert på deres artstilhørighet.
Begrepet spesiesisme ble lansert i bokform for første gang i 1970 av britiske Richard D. Ryder. I 1975 publiserte Peter Singer den klassiske boka Animal Liberation hvor han tar for seg spesiesismen som forklaring på menneskers fordommer mot dyr. Singer mener spesiesismen, på linje med rasisme og kjønnsdiskriminering, bidrar til å undertrykke og rettferdiggjøre overgrep mot utsatte grupper – i dette tilfellet dyr. Ifølge Singer er spesiesisme en fordom eller en tilbøyelighet til å favorisere interessene til ens egen art, på bekostning av medlemmer av andre arter.
I 1983 fulgte forfatter og aktivist Tom Regan opp Singers ideer i boka The Case for Animal Rights, hvor han støtter opp under forklaringer av overgrep mot dyr ut ifra en forestilling om spesiesime. Oxford English Dictionary definerte i 1985 spesiesisme som «menneskers diskriminering mot eller utnytting av visse dyrearter, basert på en antakelse om menneskehetens overlegenhet».