Kort om minimalisme

iamruby-website-important

Minimalisme er en livsstil hvor det å leve med mindre kan gi mer. Ved å ta vekk overflod for å fokusere på det som er viktig i livet.

Vi bruker mye tid på å shoppe og fylle opp huset med alt vi blir fristet av i butikkene. Vi blir også påvirket av hverandre. Man må jo bare ha alle disse tingene! Det brukes også mye tid på å rydde, organisere og vedlikehold av eiendeler. Det skaper stress, irritasjon, frustrasjon og unødvendig arbeid. Bare se for deg at du skulle flyttet i morgen. Alt du eier må pakkes og sorteres. De fleste hadde trengt uker på å få pakket alt de eier! Ved å fokusere på kun de viktige tingene frigjør du tid, energi og ikke minst penger til å gjøre det du virkelig er glad i og som er viktig for deg. Som familie, venner, reise eller jobb. Ved å eie mindre og kjøpe mindre kan du også redusere din gjeld eller leve helt uten gjeld i det hele tatt. Da har du i tillegg økonomisk frihet.